Level tar aktivt avstand fra doping. Antidoping Norge har utviklet et opplæringsprogram som skal bidra til å forebygge og bekjempe bruk av doping på treningssentre. Alle personlige trenere og ansatte i resepsjon hos Level har gjennomført programmet, og vårt senter er antidoping-sertifiserte.
Bruk av dopingmidler er helseskadelig og kan medføre aggressiv og truende atferd. Level praktiserer nulltoleranse når det gjelder bruk av dopingmidler. Vi jobber daglig med å forhindre at medlemmene våre bruker doping.

E-læring:

Finner du på nettsiden https://kurs.rentsenter.no/

Dette er et e-læringsprogram tilpasset for medlemmene på treningssenteret. Vi anbefaler alle våre medlemmer til å ta dette e-lærings programmet. Medlemmer under 18 år, og deres foresatte bør gjennomføre dette programmet sammen når man melder seg inn.

For å opprette brukere tilknyttet ditt treningssenter må det benyttes en senterkode som er:

TJ67U

Har du spørsmål om doping?
Dopingtelefonen er en gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping. Tjenesten er et tiltak i regi av Hormonlaboratoriet ved Oslo Universitetssykehus og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet.

Mistenker du noen av medlemmene våre?
Fatter du mistanke om at et Level-medlem bruker doping, ber vi deg notere tidspunktet medlemmet besøkte senteret, slik at vi kan følge opp. Henvendelsen din vil bli behandlet anonymt.

Den eller de vi har grunn til å tro at bruker dopingmidler vil bli innkalt til samtale. I den forbindelse kan vi be om avleggelse av dopingtest. Positiv test eller annet som styrker mistanken vil resultere i umiddelbar avslutning av medlemskapet hos Level.

Dersom du har mistanke om dopingbruk, kontakt oss.

Anti Doping ansvarlig på vårt senter er Lars Gran epost: lars@level.as telefon: 95832721.