Frys av medlemskap

 • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
 • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
 • Utstasjonering i jobb eller studie som er dokumentert.
 • Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys kan ikke tilbakeføres. Frys av medlemskap må være fastsatt og godkjent før frysperioden starter, og dokumentasjon må følge fryssøknaden.
 • Frys må søkes innen den 01 i måneden det gjelder.
 • Frys gjelder minst 1 måned og maksimum 12 måneder.
 • Bindingstiden forskyves like mange måneder som medlemskapet fryses slik at medlemskapets varighet blir 12 betalende måneder.
 • Betaling kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange måneder.
 • Frys er ikke godkjent før man mottar bekreftelse fra Level.
 • Ved oppsigelse under frysperiode bortfaller ikke din oppsigelse måned/periode.

Oppsigelse av medlemsavtalen

 • Oppsigelsen er en -1-måned regnet fra første månedskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret, per e-post send mail til: post@level.as
 • Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12. måneder på oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den 11 måneden.
 • All oppsigelse skjer via e-post.
 • Medlemmet skal få beskjed innen 14 dager at oppsigelse er mottatt og når siste innbetaling og treningsdata er.
 • Dersom den overnevnte informasjonen ikke mottas etter 14 dager må medlemmet selv ta kontakt med Level as.
 • Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret.