Kjære alle medlemmer Senteret er åpent og vi vil gjøre det vi kan for å holde det åpent. Vi har stort fokus på smittevern hver eneste dag! I perioden som nå kommer vil vi forsterke fokuset ytterligere. For at dette skal fungere må vi alle dere dessverre forholde dere til enda fler begrensninger på trening de neste 14 dagene ++. Dette i tillegg til de reglene som allerede eksisterer.

  • Kom ferdig skiftet og benytt kun garderobene hvis det er ytterst nødvendig. 
  • Vær så effektiv som mulig 
  • bruk treningssenteret til trening og ikke sosialisering. 
  • Skal du delta på gruppetime er oppmøte 5 – 10 min før timen starter. 
  • Når du er ferdig trent – trekk raskt ut av senteret. 
  • Hold avstand til alle – selv om dere kjenner hverandre fra før. 
  • Selv om du trener med definerte nærkontakter, skal du til enhver tid overholde avstandsreglene. 
  • Vask – rydd bort vekter – bruk håndkle. 
  • Tren gjerne utenom presstidene på ettermiddagene hvis du kan. 
  • Kanskje det viktigste av alt: hold deg hjemme hvis du ikke er i form eller har vært i kontakt med noen som ikke er i form. Vi vet at mange har lyst til å trene ofte nå på nyåret. Begrens gjerne aktiviteten noe slik at du er med på å gjøre plass til andre. Hvis smittevernreglene ikke overholdes er konsekvensen at du blir bortvist fra senteret.